MOBIEL INTERDISCIPLINAIR RUIMTESTATION

Energieneutraal paviljoen voor kunstprojecten op buitenlocaties.

MIR is een mobiel- en energie neutraal paviljoen dat geschikt is voor buitenlocaties. MIR richt zich hoofdzakelijk op (hybride) kunstvormen die een link hebben met techniek en wetenschappen. Daarnaast wil MIR samenwerkingsverbanden aangaan met andere instellingen op specifieke locaties waarbij het bij voorkeur vanuit wederzijdse betrokkenheid tot programmering komt.

Het paviljoen biedt kunstenaars de gelegenheid om binnen een bepaalde periode een werk te maken op de locatie waar MIR staat opgesteld. De kunstwerken die uit deze werkperiode voortkomen zijn op geplande momenten toegankelijk voor het publiek.

MIR beschikt over twee energie neutrale paviljoens (150 m2, diameter 14m, hoogte 7m), een broeikas (10 m2) en een container (13 m2) die zelf stroom opwekt en waar MIR in vervoerd wordt. Een semi vaste opstelling is momenteel gevestigd bij de Melkfabriek in Arnhem. De mobiele MIR heeft een satellietfunctie; ze reist voornamelijk en haakt aan bij bestaande evenementen of maakt een kampement op een buitenlocatie om de omgeving op ongebruikelijke manieren te observeren en te registreren.
MIR (Мир: Russisch voor wereldgemeenschap en vrede) is in naam een verwijzing naar het eerste permanent bewoonde ruimtestation dat in 2001 moedwillig op de aarde is neergestort. Vanaf dat moment nemen wij het over en zien we MIR als een expeditie-station voor kunstprojecten op buitenlocaties. Het MIR paviljoen dient als residentie en expositieruimte voor kunstvormen die een link hebben met techniek en wetenschap met als doel de onderlinge betrokkenheid te vergroten.